ZAROSTLÝ NEHET

Co to je:

Jedná se nepříjemné a bolavé zarůstání nehtové ploténky do kožního krytu na straně nehtu. Nejčastěji je postižen palec nohy. Častou komplikací zarůstajících nehtů je infekce.

Příznaky:

Hlavním příznakem je bolestivost, zarudnutí a otok nehtového valu na jedné či obou stranách nehtové ploténky. V případě akutního vzniku dochází většinou k hnisání a vyprázdnění hnisavého obsahu při tlaku. U chronicky zarůstajících nehtů je hlavním příznakem otok, zarudnutí a bolestivost při tlaku.

Léčba:

Při prvním akutním onemocnění stačí většinou snesení okraje nehtové ploténky v lokálním znecitlivění a ošetřování desinfekcí do vyhojení. Při chronickém onemocnění a stavu po opakovaném snesení nehtové ploténky je jedinou možnou léčbou tzv. Emmertova plastika. Při této plastice je nezbytné kromě odstranění okraje nehtu i důkladné a úplné odstranění nehtového lůžka na jeho okraji tak, aby v budoucnu nehet vyrůstal o 1-2 mm užší.

Rizika operace:

V naprosté většině případů se tento zákrok obejde bez komplikací. V případě odstranění pouze nehtové ploténky se komplikace nevyskytují. U Emmertovy plastiky může docházet k většímu krvácení z rány.

Pooperační průběh:

Zvýšená poloha operované končetiny snižuje otok a bolestivost. Po odstranění nehtové ploténky pacient cítí ihned 1. den po zákroku úlevu a je bez většího omezení. Bolesti u Emmertovy plastiky je většinou nutné několik dní tlumit analgetiky.

Pracovní neschopnost:

Při pouhém odstranění části nehtu nemusí být pracovní neschopnost vystavena vůbec. PN u Emmertovy plastiky trvá 1-2 týdny podle charakteru zaměstnání.