SYNDROM KARPÁLNÍHO TUNELU

Co to je:

Jedná se o různé stupně ochrnutí středního nervu ruky (nervus medianus) na základě jeho nedokrevnosti, způsobené útlakem v zápěstní úžině (karpálním kanále). Cévy, nervy, šlachy se z předloktí dostávají do ruky poměrně úzkým prostorem zápěstí. Tento prostor se dá přirovnat k tunelu - kanálu (odtud také název nemoci). Kanál je tvořen obloukem kostí zápěstí zdola a přemosťujícím pevným zápěstním vazem shora. Kanálem prochází šlachy ohybačů prstů a střední nerv - medianus. Dojde-li ke změně prostoru v kanálu, projeví se to souborem obtíží, kterým říkáme syndrom karpálního tunelu.

Příznaky:

Nejčastější příznak je noční brnění prstů, bolesti vystřelující až do lokte či ramene, potíže s rozeznáváním a udržením jemných předmětů, pocit ranní ztuhlosti ruky a necitlivosti prstů, která je až bolestivá. Potíže jsou horší v klidu. Později následuje ústup bolesti, ale zhoršuje se šikovnost ruky a ztrácí se svalovina ovládající pohyb palce. Stupeň poškození nervu vyhodnotí neurolog a vyšetření EMG.

Léčba:

Lehčí stadia nedokrevnosti nervu lze léčit i konzervativně (dlahy, obstřik, léky na zlepšení prokrvení a zlepšení kvality nervu, rehabilitace). Při přetrvávání obtíží je jediným možným řešením operace. Jedná se o výkon prováděný v místním znecitlivění. Z krátkého řezu v patě dlaně protneme pevný zápěstní vaz a tím uvolníme tlak v zápěstní úžině. K nervu se dostane opět dost krve s kyslíkem a výživou. Ihned po operaci přestanou noční obtíže. Ostatní obtíže ustupují i několik měsíců v závislosti na hojení nervu. Při extrémně těžkém poškození nervu mohou některé obtíže přetrvávat.

Rizika:

Rizika spojená s operačním zákrokem jsou zanedbatelná ve srovnání s rizikem nevratného poškození nervu při dlouhodobém neřešení tohoto onemocnění. Riziko zákroku je mírně zvýšeno při dlouhodobém konzervativním léčení a místních aplikacích injekcí s kortikoidy.

Pooperační průběh:

Ihned po operaci je ruka uložena na krátkou sádrovou dlahu nebo zavázána mohutnějším obvazem. Prsty máte ale volné, můžete ruku používat, pouze je omezená hybnost zápěstím. První kontrola operační rány je 2-3 dny operaci. Stehy odstraňujeme za 10-14 dní. Po odstranění stehů a zhojení rány se začnete o jizvu starat, aby byla jemná a měkká. Přes den si můžete ruku bandážovat, samotnou jizvu pak masírujete, promašťujete, ruku používáte do bolesti. Po odeznění bolestí v ráně je vhodné zahájit RHB. Některé obtíže mohou v závislosti na poškození nervu a pooperačním průběhu ustupovat několik měsíců, v extrémním případě i 1 rok.

Pracovní neschopnost:

Většinou se pohybuje v rozmezí 1-3 měsíců v závislosti na charakteru zaměstnání a pooperačním průběhu. U manuálně pracujících pacientů je však zapotřebí počítat s délkou PN v době 3 měsíců vždy.