KŘEČOVÉ ŽÍLY

Co to je?

Na dolních končetinách jsou 3 druhy žil. Žíly jsou cévy, které odvádějí krev z těla směrem k srdci. Prvním a nejdůležitějším systémem jsou hluboké žíly. Poté jsou to povrchové, podkožní žíly, které svou kapacitou odvádějí cca 10% krve. Třetím systémem žil jsou spojky mezi hlubokými a povrchovými žilami. Jsou opatřeny systémem chlopní. Ty zabraňují toku krve z hlubokého do povrchového systému. Žilní stěna je křehká a snadno dochází k jejímu roztažení a vzniku uzlů (varixů).

Příznaky:

V počátečních stádiích jde o zvýraznění drobných žilek, které se nazývají metličkové. Tyto metličkové žíly vadí pouze kosmeticky a neprojevují se jinými obtížemi. V případě pokročilých varixů jsou na dolních končetinách patrné rozšířené žíly povrchového systému, které se nejčastěji vyskytují na lýtkách a vnitřních stranách bérců. Tyto varixy jsou již většinou doprovázeny bolestmi nohou, otoky, svěděním, pocitem těžkých nohou a napětím. Při dlouhodobém onemocnění dochází i ke kožním změnám - hyperpigmentaci (ztmavnutí kůže), zánětům kůže jako např. růže, poruchám hojení při poranění a v krajním případě vzniku bércového vředu.

Léčba:

Metličkové žíly a drobné varixy se léčí většinou konzervativně. Touto léčbou se zabývají odborníci - flebologové. Jedná se o nasazení speciálních léků, režimová opatření, případně ošetření laserem či tzv. sklerotizací. Od určitého stádia onemocnění je metodou volby operace. Operace se provádí jen v takovém rozsahu, který je nutný. Nejčastěji se provádí tzv. stripping (vytažení) hlavní povrchové žíly zvané vena safena magna (VSM) z řezů před vnitřním kotníkem a v třísle. Z několika drobných řezů se pak odstraní jednotlivé zbytnělé a rozšířené žíly pod kůží. Alternativou k této radikální operaci je užití laseru. Při této operaci se hlavní i drobné žíly neodstraňují z těla, ale pomocí vysoké energie se "zataví" jejich lumen a tím se zabrání průtoku krve. Žíly tak zaniknou. Výhodou laserové operace je minimální invazivita, krátkodobá rekonvalescence a bezbolestnost.

Rizika operace:

Přes nejvyšší opatrnost se mohou vyskytnout některé komplikace jako rozsáhlé krevní podlitiny (hematomy) v podkoží a potíže s hojením ran. Vzhledem k tomu, že hlavní povrchová žíla je doprovázena nervem zodpovědným za kožní čití na bérci a nártu nohy, může někdy dojít k přechodným poruchám kožní citlivosti při jeho poranění.

Pooperační průběh:

Vzniku hematomů se brání pečlivou bandáží operované končetiny a brzkým pohybem. Někdy je s výhodou doplnit pooperační průběh i některými medikamenty. Pacienti jsou většinou propuštěni z nemocnice hned první pooperační den. Po 2-3 dnech následuje převaz a končetiny jsou nadále bandážovány elastickým obinadlem nebo punčochami po dobu cca 2 týdnů. Vysprchovat se může pacient zpravidla od třetího pooperačního dne.

Pracovní neschopnost:

Doba pracovní neschopnosti závisí na rozsahu, druhu operace a na charakteru zaměstnání. Pohybuje se od 1 do 6 týdnů.