KŘEČOVÉ ŽÍLY - VARIXY

Co to je?

Na dolních končetinách jsou 3 druhy žil. Žíly jsou cévy, které odvádějí krev z těla směrem k srdci. Prvním a nejdůležitějším systémem jsou hluboké žíly. Poté jsou to povrchové, podkožní žíly, které svou kapacitou odvádějí cca 10% krve. Třetím systémem žil jsou spojky mezi hlubokými a povrchovými žilami. Jsou opatřeny systémem chlopní. Ty zabraňují toku krve z hlubokého do povrchového systému. Žilní stěna je křehká a snadno dochází k jejímu roztažení a vzniku uzlů (varixů).

Příznaky:

V počátečních stádiích jde o zvýraznění drobných žilek, které se nazývají metličkové. Tyto metličkové žíly vadí pouze kosmeticky a neprojevují se jinými obtížemi. V případě pokročilých varixů jsou na dolních končetinách patrné rozšířené žíly povrchového systému, které se nejčastěji vyskytují na lýtkách a vnitřních stranách bérců. Tyto varixy jsou již většinou doprovázeny bolestmi nohou, otoky, svěděním, pocitem těžkých nohou a napětím. Při dlouhodobém onemocnění dochází i ke kožním změnám - hyperpigmentaci (ztmavnutí kůže), zánětům kůže jako např. růže, poruchám hojení při poranění a v krajním případě vzniku bércového vředu.

Léčba:

Pro rozhodnutí o rozsahu zákroku je klíčové a zcela nezbytné tzv. duplexní sonografické vyšetření žil (ultrazvuk). Na našem pracovišti toto vyšetření sami provádíme u každého nového pacienta. Za tímto účelem používáme nejmodernější japonský přístroj Hitachi.

Může se jednat o zákroky menší, které lze provádět ambulantně nebo pak již větší zákroky vyžadující hospitalizaci v nemocnici.

K menším zákrokům patří sklerotizace. Jedná se o ošetření metliček a menších žilek, kdy se několika vpichy tenkou jehlou aplikuje do žilek sklerotizační látka, která vede následně k jejich uzavření.

Zákrokem prováděným při větším postižení křečových žil je endovenozní ošetření žil laserem (tzv. EVLA nebo také ELVeS). Z drobného vpichu se zavádí do žíly laserové vlákno, které pak působením vysoké teploty na žílu zevnitř vede k jejímu uzavření. Výkon se provádí v lokální anestezii, kdy je pod ultrazvukovou kontrolou aplikováno větší množství tekutiny s anestetikem do okolí postižené žíly. Při použití laseru lze zákrok rozšířit i o odstranění drobných podkožních žilek v jedné době. Tím je možné řešit nejpokročilejší nálezy ambulantně. Pracovní neschopnost po takovém zákroku se pohybuje od 1 do 2 týdnů.

Alternativou k laserovému ošetření je pak klasická operace křečových žil. Ta je prováděna za hospitalizace, v celkové anestezii, kdy je postižená žíla pomocí speciálního instrumentaria "vytržena". Nevýhodou oproti laserovému zákroku je vznik větších modřin, větší bolestivost, delší doba rekonvalescence a delší doba, po kterou se nosí kompresivní punčochy. Pracovní neschopnost po této operaci je v rozsahu 4 až 6 týdnů.

Rizika operace:

Přes nejvyšší opatrnost se mohou vyskytnout některé komplikace jako rozsáhlé krevní podlitiny (hematomy) v podkoží a potíže s hojením ran. Vzhledem k tomu, že hlavní povrchová žíla je doprovázena nervem zodpovědným za kožní čití na bérci a nártu nohy, může někdy dojít k přechodným poruchám kožní citlivosti při jeho poranění.

Pooperační průběh:

Vzniku hematomů se brání pečlivou bandáží operované končetiny a brzkým pohybem. Někdy je s výhodou doplnit pooperační průběh i některými medikamenty. Pacienti jsou většinou propuštěni do domácí péče ihned po operaci. Po 2-3 dnech následuje převaz a končetiny jsou nadále bandážovány elastickým obinadlem nebo punčochami po dobu cca 2 týdnů. Vysprchovat se může pacient zpravidla od 2. pooperačního dne.

Pracovní neschopnost:

Doba pracovní neschopnosti závisí na rozsahu, druhu operace a na charakteru zaměstnání. Pohybuje se od 1 do 6 týdnů.