PILONIDÁLNÍ SINUS/CYSTA

Co to je:

Jde o zánětlivou afekci v oblasti kostrče a křížové kosti. Příčina vzniku pilonidální cysty (sinus pilonidalis, dvojče) není zcela objasněná. Za nejčastější příčinu vzniku je považováno zarůstání chlupů. Při zánětu vzniká dutina naplněná hnisem s tvorbou píštělí (chodbiček) odvádějící hnis na povrch.

Příznaky:

Hlavním příznakem v akutní fázi je bolestivost, zarudnutí a otok, často je absces provázen i horečkou a zimnicí. U chronického onemocnění dochází k častému opakovaní drobných zánětů, svědění, tlaku, zarudnutí a odchodu hnisu. Spontánní vyhojení nelze očekávat.

Léčba:

Léčba spočívá v akutní fázi v rozříznutí v lokální nebo celkové anestezii a vyčištění od hnisu. Případně v léčbě antibiotiky.

Po zklidnění zánětu je nejčastějším druhem operace kompletní vyříznutí cysty, při kterém vzniká v oblasti kostrče značný defekt. Hojení probíhá od 2 týdnů, někdy i několik měsíců.

SiLaC je nová metoda určená k léčbě pilonidální cysty. Při této metodě se používá laser. Pomocí světelného paprsku, kterým je cysta zevnitř "spálena", dojde k její uzavření. Současně je ušetřena okolní kůže i podkožní tkáň a nevznikají velké, dlouhou dobu se hojící, rány. Pooperační stav je prakticky bezbolestný.

Rizika operace:

V naprosté většině případů se SiLaC obejde bez komplikací. V případě chirurgického odstranění celé cysty může dojít k infekcím a krvácení, které zpožďují hojení rány.

U tohoto onemocnění je nutné počítat s velkým rizikem opětovného vzniku cysty.

Pooperační průběh:

U SiLaC jde pouze o sprchování a přikrývání rány gázou po dobu cca 4 týdnů. Rána je tak malá, že neomezí v běžných činnostech. Po kompletním vyříznutí cysty jsou vzhledem k velikosti rány nutné častější převazy u lékaře a jisté omezení běžných činností.

Pracovní neschopnost:

Při laserové operaci nemusí být pracovní neschopnost vystavena vůbec. PN u kompletního vyříznutí trvá 1-6 týdnů podle charakteru zaměstnání.