DUPUYTRENOVA KONTRAKTURA

Co to je?

Toto onemocnění bylo poprvé popsáno francouzským chirurgem, který se jmenoval Guillaume de Dupuytren. Ten zjistil, že u některých pacientů se vyvinul ve dlani vazivový pruh, který způsoboval ohnutí (kontrakturu) jednoho či více prstů. Příčina této kontraktury je přes všechny naše současné vědomosti nejasná. Víme jen, že se toto onemocnění vyskytuje častěji v některých rodinách a také v souvislosti s některými nemocemi jako jsou např. epilepsie, cukrovka a nemoci jater.

Příznaky:

Hlavním příznakem je ohnutí prstu pruhem jdoucím z dlaně. Dále jsou to tuhé uzly a vtaženiny v dlani a na prstech. Vzácně se tyto příznaky objevují také na ploskách nohou. Kontraktury (ohnutí) omezující natažení prstů vedou k obtížím pacientů při hygieně, denních činnostech nebo pracovní zátěži.

Léčba:

Mnoha pacientům toto onemocnění nezpůsobuje žádné velké omezení, a protože nemá vliv na celkový zdravotní stav, tak bývá pouze sledováno. Naopak u pacientů s rozvinutým onemocněním a kontrakturami prstů doporučujeme chirurgické řešení. Operace spočívá v protětí nebo odstranění kontrahující tkáně z dlaně a někdy i z oblasti prstů. Většinou se provádí v lokálním znecitlivění ruky. Během operačního zákroku bývá na končetinu nasazena manžeta, kterou se ruka zatáhne v oblasti předloktí tak, aby do ruky přechodně nepřitékala krev a rána byla přehledná. Tomu se říká "operování v bezkreví".

Rizika operace:

Protože je kontrahující tkáň v těsné souvislosti s cévními a nervovými strukturami ruky, tak existuje určité riziko jejich poranění. Důsledkem jejich poškození může být dočasné nebo i trvalé brnění a omezená citlivost prstů. Toto riziko lze minimalizovat časným operováním postižené ruky a šetrným operačním zákrokem za použití "bezkreví". Operací je možno odstranit jen formovanou kontrahující tkáň. Momentálně nepostiženou tkáň v jiných částech ruky není možno beze zbytku odstranit, a proto i přes sebelepší chirurgický zásah existuje riziko recidivy.

Pooperační průběh:

Operovaná tkáň se hojí jizvou, která má tendenci se svrašťovat a zkracovat, což může následně omezit pohyblivost prstů. Z tohoto důvodu je nutná časná rehabilitace již několik dní po výkonu. Zpočátku může být toto cvičení bolestivé, ale je nezbytnou součástí pooperační péče. Součástí pooperační terapie je i noční dlahování ruky a prstů v maximálním natažení, které udržuje kontinuální tah a tlak na jizvu jako prevenci vzniku kontrahujících jizev. Při každé kontrole u lékaře nebo na rehabilitaci je třeba si dlahu přinést s sebou, aby bylo možno vyzkoušet, zda není potřeba její úpravy.

Pracovní neschopnost:

S ohledem na charakter zaměstnání a míru postižení před operací se pracovní neschopnost pohybuje od 2 týdnů až po 3 měsíce.