MUDr. Zdeněk Zenkl

vedoucí lékař chirurgického centra. Dosažené vzdělání: Specializovaná způsobilost v oboru chirurgie (bývalá II. atestace), licence ČLK pro vedení chirurgické praxe.                           

Profesně:

1998-2001 Chirurgické oddělení Nemocnice Rokycany, 2002 Kardiochirurgické oddělení FN Plzeň Lochotín, 2002-2005 Chirurgische Abteilung KKH Vohenstrauss und Eschenbach (Německo),                od roku 2006 privátní chirurgická praxe v Blovicích s operováním a ústavními službami v nemocnici v Rokycanech, od ledna 2012 chirurgická ambulance v Plzni na Borech. Specializace na proktologii, podologii (podiatrii), chirurgii ruky a kosmetickou chirurgii, úrazovou chirurgii, operace v režimu jednodenní chirurgie (zejména hemoroidy, anální praskliny a píštěle, pilonidální sinus). Nově léčba křečových žil a operace laserem.


MUDr. Jiří Prantner

II. atestace v oboru všeobecné chirurgie, atestace v oboru úrazové chirurgie.

MUDr. Prantner má dlouholeté zkušenosti zejména s úrazovou chirurgií v nemocnici a ambulancích.  V našem zařízení se věnuje zejména akutním úrazům a chirurgickým problémům, operacím ruky (pro syndrom karpálního tunelu a lupavých prstů), odstraňování kožních afekcí, lipomů a léčbě zarostlých nehtů.


MUDr. Božena Sůvová

II. atestace v oboru všeobecné chirurgie, specializace na ambulantní chirurgii a zejména mamologii (onemocnění prsní žlázy).  Dlouholetá zaměstnankyně chirurgické kliniky FN Plzeň Lochotín (dříve Bory), zakladatelka  a bývalá vedoucí lékařka mamologické poradny.                                                                       

MUDr. Diana Cabrera 

v přípravě na specializovanou způsobilost v oboru chirurgie, specializuje se na všeobecnou chirurgii, operace v režimu jednodenní chirurgie (kýly, žlučníky, křečové žíly), chirurgii ruky (zejména pro syndrom karpálního tunelu) a proktologii. 

MUDr. Jana Valešová

atestace z cévní chirurgie, specializuje se na léčbu křečových žil. Provádí veškerá vyšetření včetně sonografie. Provádí sklerotizace, kosmetické zákroky, operace laserem i velké operace žil.

Zdravotní sestry:

Jaroslava Tančouzová

Romana Lorencová                                    

Milada Kožíšková

Michaela Tihlaříková                      

Recepce a management centra:

Bc. Denisa Zenklová