MUDr. Zdeněk Zenkl

vedoucí lékař chirurgického centra. Dosažené vzdělání: Specializovaná způsobilost v oboru chirurgie (bývalá II. atestace), licence ČLK pro vedení chirurgické praxe.                           

Profesně: 1998-2001 Chirurgické oddělení Nemocnice Rokycany,                                                  2002 Kardiochirurgické oddělení FN Plzeň Lochotín,                                                                      2002-2005 Chirurgische Abteilung KKH Vohenstrauss und Eschenbach (Německo),                      od roku 2006 privátní chirurgická praxe v Blovicích s operováním a ústavními službami v nemocnici v Rokycanech, od ledna 2012 chirurgická ambulance v Plzni na Borech. Specializace na proktologii, podologii (podiatrii), chirurgii ruky a kosmetickou chirurgii, úrazovou chirurgii, operace v režimu jednodenní chirurgie (zejména hemoroidy, pilonidální sinus, kýly a křečové žíly).


MUDr. Milan Dejmek

II. atestace v oboru všeobecné chirurgie, specializace na ambulantní chirurgii a zejména proktologii (onemocnění konečníku).                                                                                      Dlouholetá praxe na chirurgickém oddělení bývalé Vojenské nemocnice v Plzni a následně vedoucí lékař ambulantní chirurgie v Plzni na Denisově nábřeží a na Borech.


MUDr. Božena Sůvová

II. atestace v oboru všeobecné chirurgie, specializace na ambulantní chirurgii a zejména mamologii (onemocnění prsní žlázy).                                                                                      Dlouholetá zaměstnankyně chirurgické kliniky FN Plzeň Lochotín (dříve Bory), zakladatelka          a bývalá vedoucí lékařka mamologické poradny.                                                                            


MUDr. Lenka Kubová

I. atestace v oboru chirurgie, specializace na ambulantní všeobecnou chirurgii a úrazovou chirurgii, odstraňování kožních znamének a podkožních útvarů.                                                Bývalá zaměstnankyně chirurgického oddělení v nemocnici v Rokycanech a chirurgických ambulancí v okrese Plzeň - sever.


MUDr. Mária Veselá

specializovaná způsobilost v oboru chirurgie a urgentní medicíny, specializace na chronické rány (bércové vředy, diabetická noha), kosmetickou chirurgii a všeobecnou chirurgii. Současně působí v nemocnici v Rokycanech na chirurgickém oddělení. 

MUDr. Diana Cabrera 

v přípravě na specializovanou způsobilost v oboru chirurgie, specializuje se na všeobecnou chirurgii, operace v režimu jednodenní chirurgie (kýly, žlučníky, varixy), chirurgii ruky (zejména pro syndrom karpálního tunelu) a proktologii. 

Zdravotní sestry:

Jaroslava Tančouzová

Kateřina Macková                                    

Jindřiška Aboudová                      

Recepce a management centra:

Bc. Denisa Zenklová