KOSMETICKÁ CHIRURGIE

Komestická chirurgie, zvaná též Dermatochirurgie nebo Estetická chirurgie, řeší odstraňování znamének a jiných afekcí kůže. Mezi nejčastější zákroky prováděné v našich ordinacích řadíme odstraňování bradavic, odstraňování tukových bulek (lipomů a atheromů), odstraňování kožních nádorů, drobných křečových žilek a operace zarůstajících nehtů. Všechny tyto zákroky se provádějí v lokálním znecitlivění ambulantně. V této problematice úzce spolupracujeme s kožními lékaři. Tyto výkony se rozdělují na zdravotní, které doporučí kožní lékař/ka a hradí je zdravotní pojišťovna a na výkony ryze kosmetické, které hradí pacient sám.

V případě, že chcete odstranit výše zmiňované kožní problémy či provést plastiku nehtového lůžka, objednejte se do poradny Kosmetické chirurgie Plzeň.

Operační zákroky, které v našich ordinacích provádíme:

  • Odstranění (exstirpace) lipomů, atheromů a jiných podkožních afekcí
  • Vyříznutí (excize) znamének a kožních nádorků - zdravotní i kosmetické
  • Plastika nehtového lůžka - zarostlý nehet