PROKTOLOGIE

Proktologie je lékařský obor zabývající se onemocněním konečníku.

Mezi nejčastější potíže patří svědění, pálení, pocit zapaření a krvácení v oblasti konečníku, bolestivé výstupky a trhlinky, potíže s defekací (vyprázdněním) pro bolesti. Nejfrekventovanější onemocnění způsobující tyto problémy jsou řitní trhliny a hemoroidální onemocnění. Naprostá většina těchto potíží je řešitelná ambulantně.

Po úvodním pohovoru a základním vyšetření je v případě nutnosti naplánována tzv. proktoskopie (anoskopie) a posléze Vám bude navržen způsob léčby, případně další doplňující vyšetření.

Léčba může být chirurgická i nechirurgická.

 • Nechirurgická léčba:

 • Úprava životosprávy vedoucí ke komfortnímu a pravidelnému vyprazdňování
 • Lokálně podávané čípky a masti
 • Celkově užívané léky formou tablet ke zlepšení činnosti cévní stěny
 • Rehabilitace svalů pánevního dna

 • Drobné operační výkony ambulantně:

 • Fotokoagulace
 • Barronova ligatura
 • Snesení kožních výstupků

 • Operační výkony za hospitalizace:

 • Operace hemoroidů metodou HAL - RAR
 • Operace hemoroidů LASEREM - tzv. LHP
 • Odstranění hemeroidů klasickou operační technikou dle Milligana - Morgana
 • Ošetření řitních trhlin
 • Ošetření píštělí
 • Laserové operace

Fotokoagulace

Principem metody je koagulace tkáně hemoroidálního uzlu infračerveným světlem. Metoda je určena pro hemoroidy 1.-2. stupně. Většinou se užívá v kombinaci s Barronovou ligaturou.

Barronova ligatura (tzv. gumičky)

Jde o celosvětově nejrozšířenější metodu ošetření hemoroidů ve stádiu II. a někdy III. stupně. Metoda spočívá v nasazení úzkého gumového kroužku na hemoroidální uzel a tím dojde k jeho zaškrcení. Uzel odumře a během několika dní nepozorovaně odejde se stolicí. Někdy je tato metoda komplikována bolestmi a krvácením.

Operace hemoroidů metodou HAL - RAR

Metoda HAL-RAR je operace, při které je v první fázi vytvořena za pomoci speciální sondy s čidlem ligace (podvázání) přívodných cév do hemoroidu, toto se nazývá HAL. Ve druhé fázi operace se za pomoci speciálního stehu zašijí vyklenující hemoroidální uzly do míst, ze kterých se vyklenují. Tomu se říká RAR.

Tato procedura není ambulantně pro dyskomfort a bolesti tolerována a musí se provést v narkóze za jednodenní hospitalizace.

Takto se dají operovat hemoroidy všech stádií, největší přínos má však tato metoda u III. a IV. stádia onemocnění.

Metoda je velice šetrná a zároveň dostatečně účinná. Pracovní neschopnost se pohybuje v řádu 1-2 týdnů.

Operace hemoroidů laserem - LHP

Velice účinná metoda určená pro 2.-3. stupeň onemocnění. Z několikamilimetrových nářezů u konečníku se do hemoroidálního uzlu zavede laserové vlákno a pomocí vysoké tepelné energie se ošetří cévky ve zvětšenném uzlu. Tím dojde k jeho zmenšení. Metoda se musí provést v krátkodobé narkóze za hospitalizace. Bolesti pooperačně jsou minimální a během několika dnů je možný návrat do plného pracovního režimu.

Operace hemoroidů podle Longa

Na našem pracovišti tuto metodu pro ošetření hemoroidů nepoužíváme. V ČR je tato metoda velice rozšířená, z našeho pohledu se však jedná o metodu překonanou, přinášející oproti LHP a HAL-RAR mnohé komplikace a pooperační bolesti.

Odstranění hemoroidů klasickou operační technikou dle Milligana - Morgana

Tato klasická operační technika je určena pro nejpokročilejší stádium onemocnění. Pooperačně je nutné počítat s několikatýdenní rekonvalescencí.