PODOLOGIE

Podologie - podiatrie je medicínský obor, který se věnuje studiu, diagnostice a léčbě poruch nohy.

Podiatrii se věnují lékaři různých odborností - chirurgové, ortopedi, neurologové, diabetologové, sportovní lékaři, rehabilitační lékaři, ale také nelékařští odborníci (např. fyzioterapeuti nebo protetici).

Světová podiatrická federace sdružuje odborníky se zaměřením na podiatrii - podologii z celého světa. Její českou obdobou je Česká podiatrická společnost. MUDr. Zdeněk Zenkl je jejím aktivním členem účastnícím se mnoha sympozií a stáží nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí.

Nejčastějšími potížemi v této oblasti jsou různé otlaky, bolesti, brnění a deformity nohy (např. hallux valgus). Tyto problémy mohou být i důvodem bolestí kolene, kyčle a zad, aniž by bolely přímo nohy.

Každý takovýto problém má svůj důvod, který většinou vychází ze špatné funkce nohy. Současně se na potížích mohou podílet špatné hygienické návyky, nevhodně zvolená obuv, trvalé přetěžování při práci, ale i některá závažná onemocnění jako např. cukrovka nebo onemocnění cév.

Podiatrické - podologické vyšetření není pro shora uvedené důvody zaměřeno pouze na nohu, ale na celý pohybový aparát. Důležitá je pro lékaře znalost všech onemocnění, předchozích zranění, druhu opakující se zátěže, činnosti, které vedou k potížím apod.

Doplňující jsou potom vyšetření na takzvaném podoskopu, vyšetření stoje a chůze za pomoci tzv. tenzometrických desek s rozborem na PC. Tato vyšetření však nikdy nenahradí odborníka a jeho znalosti.

Nedílnou součástí vyšetření je vyhodnocení nošené obuvi.

Takovéto vyšetření si vždy vyžádá desítky minut.

Po komplexním vyšetření navrhuje podolog nejvhodnější řešení.

Nejčastějším řešením podologických potíží je vyhotovení individuálně přizpůsobených stélek do bot.

Komplexní podologické - podiatrické vyšetření není plně hrazeno zdravotními pojišťovnami. Je tedy nutné se připravit na jistou finanční spoluúčast.