JEDODENNÍ CHIRURGIE

Ne všechny onemocnění lze léčit ambulantně, proto kýly, křečové žíly a pokročilá onemocnění konečníku řešíme formou jednodenní chirurgie na operačních sálech v nemocnici v Rokycanech.

Jednodenní chirurgie je režim, který umožňuje krátkodobý pobyt pacienta po operaci na nemocničním lůžku. Na základě rozsahu a složitosti operace jde o jedno až třídenní hospitalizaci. Pro pacienta to znamená, že stráví v nemocnici pouze nezbytně nutnou dobu po zákroku a je propuštěn do domácího léčení. Kromě komfortu přináší tento režim i snížení rizika infekčních komplikací tzv. nosokomiálními (nemocničními) nákazami.

Tato koncepce klade zvýšené nároky na Vaši spolupráci a disciplinovanost v pooperačním období. Je též nutná úzká spolupráce s Vaším praktickým lékařem, který musí provést předoperační vyšetření.

Formou jednodenní chirurgie provádíme následující zákroky:

  • Laparoskopické a klasické operace kýl (břišní i tříselné)
  • Operace varixů (křečových žil) dolních končetin
  • Operace konečníku (hemoroidy, praskliny, píštěle apod.)
  • Operace pilonidálního sinu
  • Operace nezhoubných nádorů prsu (MUDr. Sůvová)