MUDr. Zenkl přítomen: 10.-19.7., 14. a 15.8, 26.-30.8., v ostatních dnech: dr. Dejmek, dr. Veselá, dr. Kubová, dr. Cabrera


Více aktualit...

Proktologie

Proktologie je lékařský obor zabývající se onemocněním konečníku, neoperační léčbou a operacemi hemoroidů (často nesprávně nazývané hemeroidy), trhlin v konečníku, píštělí a zánětů konečníku. Mezi nejčastější potíže pacientů patří svědění konečníku, pálení konečníku, krvácení z konečníku nebo krev ve stolici. Dalšími častými projevy onemocnění konečníku mohou být bolestivé výstupky a trhlinky v konečníku nebo bolesti při vyprazdňování stolice (tzv. potíže s defekací). Nejfrekventovanější onemocnění způsobující tyto problémy jsou řitní trhliny a hemoroidy, někdy nazývané též hemeroidy.

Naprostá většina těchto potíží týkajících se onemocnění konečníku je řešitelná ambulantně. Po úvodním pohovoru a základním vyšetření je naplánována tzv. proktoskopie (anoskopie) a posléze je vám navržen i způsob léčby. Léčba může být chirurgická i nechirurgická. Většinou se jedná o kombinaci obou těchto metod.

V případě, že chcete řešit vaše proktologické potíže, objednejte se do Proktologické poradny Plzeň.

Léčba hemoroidálního onemocnění

Selžou-li všechny konzervativní postupy v léčbě hemoroidálního onemocnění, tak přistupujeme k nějakému zákroku v oblasti konečníku.

Ambulantní zákroky:

  • Sklerotizace hemoroidů

Spočívá v aplikaci malého množství speciální látky injekčně do hemoroidu. Tato látka způsobí omezení průtoku krve a zmenšení či zánik hemoroidu. Metoda je vhodná pro I. stádium onemocnění. Jde o zcela bezbolestnou proceduru.

  • Barronova ligatura (tzv. gumičky)

Jde o celosvětově nejrozšířenější metodu ošetření hemoroidů ve stádiu II. a někdy III. stupně. Metoda spočívá v nasazení úzkého gumového kroužku na hemoroidální uzel a tím dojde k jeho zaškrcení. Uzel odumře a během několika dní nepozorovaně odejde se stolicí. Někdy je tato metoda komplikována bolestmi a krvácením.

  • Hemoron

Ošetření přístrojem Hemoron je časté a velice populární. Metoda využívá účinku slabého proudu na cévy, kdy dojde k jejich uzavření a následnému zmenšení hemoroidálních uzlů. Tato metoda se používá u I. – III. stádia onemocnění, je bezbolestná a účinná. Nevyžaduje pracovní neschopnost.

  • HAL

Jedna z nejnovějších metod ošetřování hemoroidů. Poprvé byla tato metoda zavedena v Japonsku v r. 1995. Využívá tzv. dopplerovského jevu, kdy jsou za pomoci speciální sondy identifikovány zcela přesně cévy, které vyživují hemoroidy a následně jsou tyto cévy ošetřeny a uzavřeny tzv. podvazem. Metoda se provádí ambulantně a je velice dobře tolerována. Celý zákrok trvá přibližně 30 minut. V odborné literatuře je uváděna úspěšnost léčby touto metodou až 96%. Tato metoda může být použita u I. - III. stádia onemocnění.

Zákroky za hospitalizace:

  • HAL - RAR

Metoda HAL-RAR je operace, která se musí provádět za hospitalizace. V první fázi se provedede za pomoci speciální sondy s čidlem ligace (podvázání) přívodných cév do hemoroidu, toto se nazývá HAL. Ve druhé fázi operace se však za pomoci speciálního stehu zašijí prolabující hemoroidální uzly do míst, ze kterých se vyklenují. Tomu se říká RAR. Tato procedura není ambulantně pro dyskomfort a bolesti tolerována a musí se provést v narkoze za jednodenní hospitalizace. Takto se dají operovat hemoroidy všech stádií a svůj největší přínos má tato metoda u III. a IV. stádia onemocnění. Metoda je velice šetrná a zároveň dostatečně účinná. Pracovní neschopnost se pohybuje v řádu několika dnů.

  • Operace dle Longa

Při tomto operačním zákroku, který je určen zejména pro hemoroidy III. stadia je nutná alespoň 24 hodinová hospitalizace. Jde o metodu účinnou, poměrně šetrnou, která většinou vyžaduje 1-2 týdny trvající pracovní neschopnost.

  • Klasická operace odstranění hemoroidů

Je mnoho druhů klasických operačních zákroků na konečníku, které vedou k odstranění hemoroidů. Tyto operace jsou určeny zejména pro onemocnění IV. Stadia, kde selžou ostatní metody. Takovéto ošetření si vyžádá 3-5 denní hospitalizaci a cca třítýdenní pracovní neschopnost.

Chcete-li se dozvědět více o tom, co jsou to hemoroidy, jak se projevují, jak se léčí, jaká jsou rizika operace hemorodiů, nebo jaká opatření musíte po operaci konečníku dodržovat, navštivte stránku věnovanou tématu Hemoroidy.

Ambulantní zákrok - poučení

Dotazový formulář: