Operace konečníku LASEREM, více info při vyšetření

Operace lasrem provádíme u onemocnění hemoroidy, konečníkovými píštělemi a u pilonidálního sinu. Vzhledem k získání jednoho z nejkvalitnějších přístrojů od německé firmy Biolitec se stává ošetření velice šetrným a bezpečným.


Více aktualit...

Poučení - hemoroidy

Před každým zákrokem se bez ostychu zeptejte na Vše, co Vás zajímá a dodržujte naše doporučení, aby bylo ošetření co nejefektivnější s co nejmenším počtem komplikací. Ambulantní ošetření hemoroidů na našem pracovišti:

Barronova ligatura – zaškrcení gumičkami

Jedná se o jeden z celosvětově nejčastěji používaných zákroků v léčbě hemoroidů. Principem zákroku je zaškrcení hemoroidálního uzlu, které vede během několika dnů k jeho následnému odumření a odpadnutí. V naprosté většině případů je toto ošetření nutné opakovat a doplňovat dalšími procedurami. Zákrok je plně hrazen zdravotními pojišťovnami. Před zákrokem není zapotřebí žádných zvláštních opatření. Zákrok samotný je nebolestivý, provádí se vleže na zádech s dolními končetinami na podpěrách. Při aplikaci gumiček na hemoroidální uzly ucítíte pouze štípnutí. Cca 20 minut před výkonem Vám může být aplikována injekce s uklidňujícím prostředkem, aby pro Vás byl výkon co nejsnesitelnější. Z toho důvodu není možné po zákroku řídit auto. Po zákroku je průběh závislý na rozsahu ošetření. Může být zcela bezbolestný a neomezující, ale v některých případech není vhodné docházet několik dní do zaměstnání. Může dojít k otoku, krvácení a bolestem. Odumřelé hemoroidy odejdou zpravidla nepozorovaně se stolicí běhemněkolika dnů. O předpokládaném průběhu budete informováni lékařem.

Ošetření přístrojem Hemoron

Jde o jednu z mnoha metod používaných k léčbě hemoroidálního onemocnění. Pomocí monofázického pulzního proudu se za pomoci speciální sondy přeruší přítok krve do oblasti hemoroidálních uzlů. Tím dojde k jejich zmenšení či vymizení. K recidivám onemocnění dochází méně než po samotném ošetření gumičkami. Ošetření není hrazeno zdravotními pojišťovnami. Před zákrokem je důležité konečník vyprázdnit užitím glycerinového čípku. Cca 20 minut před výkonem Vám může být aplikována injekce s uklidňujícím prostředkem, aby pro Vás byl výkon co nejsnesitelnější. Z toho důvodu není možné po zákroku řídit auto. Během zákroku budete ležet v poloze na zádech s končetinami na podpěrách. Samotné ošetření můžete vnímat jako štípání v oblasti konečníku. Zákrok trvá asi 10 minut. Po zákroku může někdy dojít k drobnému krvácení. Následující den můžete jít bez omezení do zaměstnání a věnovat se všem běžným činnostem.

Ošetření fotokoagulací

Toto ošetření spočívá stejně jako ošetření přístrojem Hemoron v přerušení nebo alespoň omezení přítoku krve do hemoroidů z tzv. horní hemoroidální arterie (tepny). Pouze fyzikálně se liší tím, že nevyužívá proudu, ale tepla. Toto ošetření je šetrné, nebolestivé a většinou je kombinujeme s nasazením Barronovy ligatury při jednom sezení. Ošetření není hrazeno zdravotními pojišťovnami. Před zákrokem není zapotřebí žádných zvláštních opatření. Během zákroku budete ležet v poloze na zádech s končetinami na podpěrách. Samotné ošetření můžete vnímat jako štípání v oblasti konečníku. Zákrok trvá asi 10 minut. Po zákroku může někdy dojít k drobnému krvácení a odchodu hlenu se stolicí. Následující den můžete jít bez omezení do zaměstnání a věnovat se všem běžným činnostem.

Ošetření metodou HAL

Metoda zavedená v roce 1995 v Japonsku patří mezi nejnovější a nejlepší možnosti ambulantního ošetření hemoroidů bez nutnosti pracovní neschopnosti. Pomocí speciálního čidla se přesně identifikují tepny, které vyživují hemoroidální uzly. Tyto tepny potom mohou být cíleně zrušeny zvláštním podvazem. Tím dojde k přerušení přítoku krve do hemoroidů, které vede k jejich zmenšení či vymizení. K recidivám onemocnění dochází minimálně. Tato metoda je vhodná pro všechna stadia hemoroidálního onemocnění. Ošetření není hrazeno zdravotními pojišťovnami. Před zákrokem je důležité konečník vyprázdnit užitím malého klystýru. Cca 20 minut předvýkonem Vám bude aplikována injekce s uklidňujícím prostředkem, aby pro Vás byl výkon co nejsnesitelnější. Z toho důvodu není možné po zákroku řídit auto. Během zákroku budete ležet v poloze na zádech s končetinami na podpěrách. Bude Vám podávána infúze a měřen krevní tlak. Zákrok může být doprovázen tlakem v konečníku a nucením na močení. Není bolestivý. Ošetření trvá cca 20-30 minut. Po zákroku budete asi 1 hodinu ležet na lůžku. Někdy může dojít k drobnému krvácení z konečníku a lehkému poklesu krevního tlaku. Následující den můžete jít bez omezení do zaměstnání a věnovat se všem běžným činnostem.

Dotazový formulář: