MUDr. Zenkl přítomen: 10.-19.7., 14. a 15.8, 26.-30.8., v ostatních dnech: dr. Dejmek, dr. Veselá, dr. Kubová, dr. Cabrera


Více aktualit...

Jednodenní chirurgie

Jednodenní chirurgie představuje režim, který umožňuje krátkodobý pobyt pacienta po operaci na nemocničním lůžku. Na základě rozsahu a složitosti chirurgické operace jde o jedno až třídenní hospitalizaci. Pro pacienta to znamená, že stráví v nemocnici pouze nezbytně nutnou dobu po zákroku a následně je propuštěn do domácího léčení. Kromě komfortu přináší režim jednodenní chirurgie i snížení rizika infekčních komplikací, tzv. nosokomiálními (nemocničními) nákazami.

Koncepce jednodenní chirurgie klade zvýšené nároky na Vaši spolupráci a disciplinovanost v pooperačním období. Každý chirurgický zákrok přináší jistý dyskomfort, omezení a bolesti. Při operování v režimu jednodenní chirurgie je nezbytně nutné dodržovat v domácím prostředí jisté zásady, které jsou běžné při pobytu v nemocnici, a na které dohlíží nemocniční personál. Je též nutná úzká spolupráce s Vaším praktickým lékařem, který musí provést před chirurgickou operací (chirurgickým zákrokem) předoperační vyšetření.

Před každým operačním zákrokem budete poučeni o jeho charakteru, možných komplikacích a nutných režimových opatřeních.

Operace za hospitalizace provádíme na operačních sálech chirurgického oddělení Nemocnice Rokycany a.s. Pronajímáme si zde operační sál a úzce spolupracujeme s personálem oddělení. Po lékařské stránce se o Vás postaráme od A až do Z. Kromě předoperační rozvahy a plánu operace v Vás i odoperujeme a následně pooperačně kontrolujeme. Sami Vás po operaci propustíme z nemocnice a dále se o Vás staráme v naší ambulanci. Chirurgické oddělení vede Prim. MUDr. Jiří Plecitý. V případě hospitalizace Vám doporučujeme objednání a pobyt na nadstandardním pokoji, který Vám zaručuje soukromí a klid. Nadstandardní pokoj je možné zamluvit na chirurgickém oddělení A na tel. čísle 371762310. Více naleznete na www.nemocnice-ro.cz.

nemrok.jpg

P4300112.JPG P4300121.JPG PB070015.JPG

 

Formou jednodenní chirurgie provádíme následující chirurgické zákroky:

Operace kýly

  • Tříselná kýla
  • Pupeční kýla
  • Kýla v jizvě
  • Břišní kýla

Operace křečových žil - operace varixů

Křečové žíly operujeme klasickou metodou podle rozsahu onemocnění. Rozsah onemocnění a naplánování operačního zákroku je závislé na sonografickém vyšetření žil. U tohoto vyšetření je velice důležité, kdo jej provádí. Sami Vás nasměrujeme k odborníkům, kteří mají zkušenosti a vynikající přístrojové vybavení pro tzv. dupplexní sonografii.

Operace konečníku - operace hemoroidů

Kromě klasické operace hemoroidů za hospitalizace, které jsou určeny pouze pro pokročilá stádia onemocnění, provádíme i výkony při jiných onemocněních konečníku. Jedná se například o trhliny, píštěle apod. Klasická operace konečníku vyžaduje většinou několikadenní hospitalizaci. Naprostou většinu těchto potíží však řešíme ambulantně v našem centru v Plzni na Borech.

Některé zákroky, které se mohou provádět ambulantně, ale například pro strach z lokálního umrtvení, větší operační a pooperační komfort či rozsah onemocnění, můžeme provést za jednodenní hospitalizace.

Dotazový formulář: